Merkkiyhteyshenkilöt avustavat jäseniä visaisissakin pulmissa. Heidän kauttaan saattaa löytyä niitä kullanarvoisia tiedonjyviä jolla laitteesi saadaan ajokuntoon.

 

HONDA-yhteyshenkilö

Pauli Uotila

Riihimäki

050 375 5730

honda (ät) japsistarat.fi

 

KAWASAKI-yhteyshenkilö

Tuomas Kurittu

0400 355 318

kawasaki (ät) japsistarat.fi

 

SUZUKI-yhteyshenkilö
Matti "MasaHR7" Paukkonen

Vantaa
0400 891 133
suzuki (ät) japsistarat.fi

 

YAMAHA-yhteyshenkilö

Kari Nisula

Ylivieska

yamaha (ät) japsistarat.fi

 

AUTOMAATILLA varustettujen pyörien sekä sivuvaunujen ja trike-pyörien erikoisasiantuntija
Rune Rehnberg
Porvoo

GSM: 0400 654 035

hondamatic (ät) japsistarat.fi

 

Tutustu myös Forumillamme oleviin keskusteluareenoihin em. pyörämerkkien osalta.

 

Klikkaa tästä ryhmäämme

 

 

Museoajoneuvotarkastus

 

Museoajoneuvotarkastusmaksut

Japsistarat ry museoajoneuvotarkastajat

Ohjeita MA-katsastuksen jälkeiselle ajalle

 

Japsistarat ry - museoajoneuvolausuntoja vuodesta 2013

Tähän tarkoitukseen Japsistaroilla on useita pitkän linjan MP-asiantuntijoista koulutettua tarkastajaa, joiden tarkastuspaikkakunnat yltävät Uudeltamaalta Lappiin. Japsistarat kouluttaa vuosittain lisää MA-tarkastajia pyrkimyksenään kattaa kaikki maakunnat ja päivittää nykyisten tarkastajien tietämystä.

 

Museoajoneuvo

Museoajoneuvolausunnon antaminen ei ole luvanvaraista toimintaa, eikä siihen ole erikseen auktorisoitu yhtäkään museoajoneuvoyhdistystä.

Ajoneuvolain (1090/2002) 24 § (23.4.2010/276) määritellyllä museoajoneuvolla tarkoitetaan katsastustoimipaikan valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella museoajoneuvoksi hyväksymää ajoneuvoa. Museoajoneuvon valmistusvuoden päättymisestä on oltava kulunut vähintään 30 vuotta. Museoajoneuvoksi voidaan hyväksyä ajoneuvo, joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa määräyksiä museoajoneuvon entistämisestä ja sen osien vaihtamisesta aikaisempaa liikenneturvallisemmiksi sekä
1 momentissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä

 

TraFi on antanut katsastustoimipaikoille ohjeen, millä edellytyksillä ajoneuvo voidaan hyväksyä museoajoneuvoksi. Lue ohjeet tästä.

 

Museoajoneuvotarkastus

Museoajoneuvolta vaaditaan joko alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai sitä, että ajoneuvo on entistetty asianmukaisesti. Mainituilla määritelmillä tarkoitetaan sitä, että museoajoneuvon tulee olla rakenteeltaan ja ulkoasultaan mahdollisimman tarkasti säilytetty sellaisena tai entistetty sellaiseksi kuin se oli ajoneuvon valmistuttua.

Museoajoneuvon on oltava lähtökohtaisesti ehjä (vähäiset korjausjäljet sallittuja) ja puhdas. Museoajoneuvossa ei saa olla ulkoisesti tarkasteltuna näkyvillä syöpyneitä osia, näkyvää tai etenevää ruostetta, lommoja eikä maalipinnan selkeitä puutteita tai halkeamia. Maalauksen värisävyn tulee olla ajoneuvon aikakauden mukainen.

 

Lähtökohtana alkuperäisyydelle on pidettävä sitä, millainen ajoneuvoyksilö on ollut sen valmistuttua ja mihin tarkoitukseen se on tehdasvalmisteisesti rakennettu.

Museoajoneuvona ei voida yleensäkään pitää sellaisia replica–ajoneuvoja, jotka eivät tehtyjen muutosten jälkeen enää ole muutoksen kohteena olevaa alkuperäistä mallia vastaavassa kunnossa.

Kilpailukäyttöön varustetut ajoneuvot voidaan hyväksyä museoajoneuvoina ainoastaan silloin, kun ne ovat olleet kilpailukäytössä omana aikakautenaan ja ne ovat ulkoasultaan ja tekniikaltaan oman aikakautensa mukaisia.

 

Vähäiset rakennemuutokset ovat sallittuja, jos rakennemuutoksella on pyritty säilyttämään ajoneuvo alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Museoajoneuvoksi hyväksyttävän ajoneuvon varusteilta vaaditaan, että ne ovat kulloisenkin ajoneuvon valmistumisaikakauden mukaisia. Edellä mainittu kohta koskee myös ajoneuvoon tarjolla olleita lisävarusteita. Jos poikkeuksellisen vanhaan tai harvinaiseen ajoneuvoon ei jotain tiettyä siihen kuuluvaa osaa ole saatavilla, eikä sitä pystytä valmistamaan, voidaan osa korvata tarvittaessa vastaavanlaisella aikakauden mukaisella osalla.

 

Museoajoneuvoon voidaan hyväksyä joitakin selkeästi liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat valoa ja valotehoa parantavien latauslaitteiden, releiden ja niihin sopivien polttimoiden asentaminen sekä rengastyypin vaihtaminen rengaskokoa ja profiilisuhdetta mahdollisimman vähän muuttaen.

 

Jokaisen vanhan moottoripyörän ollessa kunnoltaan ja alkuperäisyydeltään oma yksilö, ei tarkkoja vaatimuksia voida antaa kuin yleisellä tasolla. On suositeltavaa tutustua merkin/mallin kirjallisuuteen sekä dokumentteihin joista selviää moottoripyörän alkuperäinen ilmiasu. Myös jäsenluettelon kautta, toisilta merkin harrastajilta saa neuvoja sekä ohjeita entisöinti– ja kunnostustarpeesta.

Joitakin yleistä huomioitavaa voi osoittaa:

 • Pyörä on saatettu maalata uudelleen ei alkuperäisellä värillä tai sävyllä. Tai sitä on paikkamaalattu eri sävyllä.
 • Raidoitus puuttuu tai toteutettu väärällä tavoin – maali/teippaus.
 • Ohjaustanko + kahvat, valaisimet, satula vaihdettu ei alkup. vastaavaksi.
 • Renkaat ja vanteet poikkeavat alkup. koosta. Pintakuvio ei ajanmukainen.
 • Sähköjohtoja korjattu AMP-liitimillä johtosarjojen ulkopuolelle ja ”repsottavat” näkyvillä.
 • Apulaitteita on vaihdettu väärän mallisiksi.
 • Kromi-, sinkki- ja muut pinnoitemateriaalit eivät vastaa alkuperäisiä.
 • Pakoputkisto tai äänenvaimentimet poikkeaa lukumäärältään ja malliltaan.

 

Yleensä moottoripyörissä kaikki on näkyvissä. Koteloiden ja suojien sisään ei katsota. Em. TraFin ohjeen mukaan muutetut sähkölaitteet on kuitenkin hyvä saada koteloitua alkuperäisen näköisiksi tai asentaa suojusten sisään. Jokainen em. tapaus on harkittava erikseen.

Kromipinnoitteen korvaaminen jossain pienissä kohteissa kromimaalilla voidaan hyväksyä. Esim. mittaristossa, koristeosissa, lamppukotelot + kehys ja alkuperältään kromattuja muoviosia (kuten Suzuki T500, sivukotelot). Pienet kiiltokromi- ja nikkelipinnoitteen vauriot voidaan myös paikkamaalata. Mitä vanhempi pyörä on, alle 1950-luvun, sitä kohtuullisemmin voidaan alkuperäisyyteen hyväksyä poikkeuksia. 1970-80 lukujen pyörissä vaaditaan tarkempaa alkuperäisyyttä tai sitä vastaavaa.

 

Valmistautuminen MA-tarkastukseen

Varatessasi MA-tarkastus aikaa, sovi tarkastajan kanssa missä ajoneuvo tarkastetaan, jollei tarkastaja ilmoita vakioaikaa ja paikkaa.

MA-tarkastus voidaan aloittaa ennakkotarkastuksella, ohjeistuksella tarvittavista entistämistöistä tai korjauksista, jos niin halutaan. Entistämisohjeet kirjataan, ja pyydetään esittämään ohje MA-tarkastuksen yhteydessä. Ennakkotarkastus ei vaadi kummankin tarkastajan paikallaoloa. Ennakkotarkastuksen/ohjeistuksen korvaus on sovittava asiakkaan ja tarkastajan välillä. Se ei kuulu varsinaisen MA-tarkastuksen korvaukseen. Esim. km-korvaus + kohtuullinen kertakorvaus.

 

MA-tarkastustilaisuuteen varataan ajoneuvon haltijan toimesta seuraavat dokumentit

 • Pyörän rekisteriote tai muu ajoneuvon identiteetin ja omistuksen selvittävä virallinen dokumentti.
 • Pyörään liittyviä dokumentteja, kuten: käsikirja, varaosakirja, korjaamokäsikirja, mahdollinen entistämisopas, yms. pyörään liittyvää kirjallista aineistoa.
 • Ajoneuvon haltijan valmiiksi täyttämä MA-lausunnon kopio.
 • Ajoneuvon haltijan valmiiksi täyttämä ajoneuvokohtainen historia.
 • Valokuvat, 10 x 15. Kumminkin puolen viistosta siten että näkyy etupaa/oikea sivu ja takapää/vasen sivu. Kumpaakin kuvaa tarvitaan kolme (3) samanlaista kappaletta.

 

 

MA-tarkastajat suorittavat tarkastuksen, kaksi yhdessä. Tarkastusta ei aloiteta jos käytettävissä ei ole edellä mainittuja, ajoneuvon mallikohtaisia dokumentteja. Kaikissa kysymyksissä tulee asiakkaan näyttää toteen tehtyjen korjausten tai entistämisen oikeellisuus em. dokumenttien avulla.

Mikäli pyörä hyväksytään museoajoneuvoksi, tarkastajat sopivat asiakkaan kanssa varsinaisen MA-lausunnon toimittamisajankohdasta. Sekä veloittavat tarkastusmaksun.

Jos kyseessä on omistajanvaihdos- tai uusintatarkastus (ei pakollinen) tulee alkuperäinen MA-lausunto (aikaisemmin, MA-tarkastustodistus) olla mukana.

 

Valokuvien tulee olla valmiina tarkastustilaisuudessa. Kuvien tulee olla taustaltaan neutraaleja, eikä kuvissa saa olla henkilöitä. Kuvien pitää olla tarkkoja ja oikein valotettuja. Pyörän tulee täyttää kuva-ala mahd. suurena ja kokonaisena. Oikea kuvakulma syntyy kun kuvataan etupyörän akselin jatkeelta, hieman kumartuen. Kuvassa pitää näkyä viistosti etuvalo ja polttoainetankin merkinnät sekä myös satula hieman yläviistosta. Pyörä asetetaan keskiseisontatuelle tai tuetaan muuten suoraan asentoon kuvattaessa. Parhaat kuvausolosuhteet saadaan ulkona vallitsevassa valossa päivä aikaan. Pyörä asetetaan jos mahdollista, n. 2-3 m irti taustastaan. Sisäkuvauksissa tulisi välttää salamavaloa, syntyvien häiritsevien varjojen vuoksi. Sisäkuvauksissa olisi parempi käyttää kameralle jalustaa tai tukea se asiallisesti.

Kuvat on tulostettava hyvälaatuiselle valokuvapaperille.

Pyörän historia selvitetään ajoneuvokohtaiseen historiakaavakkeeseen, jonka tulostetaan Japsistarat ry:n kotisivulta. Oleellisia tietoja on mainittu ko. kaavakkeessa.

 

Maksut

Japsistarat ry:n MA-lausuntomaksut 1.2.2017 alkaen.

 

Varsinainen MA-lausunto.

Jäsen: 60€

Ei jäsen 100€

 

Omistajanvaihdos tai uusintatarkastus.

Jäsen: 24€

Ei jäsen: 45€

 

Matkakuluja veloitamme 0,30 snt/km. Myös kohtuullinen toimistokulu ja postimaksu voidaan veloittaa.

 

Hylkääminen ja erimielisyydet

Jos ajoneuvo joudutaan hylkäämään, omistajalle selvitetään hylkäämisperuste. Korjaus- tai muutosohjeet pyritään selvittämään omistajalle kirjallisina. Erimielisyydet riitatapauksissa saatetaan MA-vastaavan toimesta asiantuntijahenkilöiden päätettäväksi.

 

Ohjeet MA-tarkastuksen jälkeen

 

MUUTOSKATSASTUS

Tilaa katsastusasemalta aika muutoskatsastukseen (samalla mahd. rekisteröintikatsastus). Jos haluat, muistuta heti alussa, että tarvitset pyörääsi museoajoneuvoon tarkoitetun mustapohjaisen rekisterikilven, mikäli siinä ei ole alkuperäistä kilpeä.

HUOM: Mustapohjaisia rekisterikilpiä on ollut moottoripyöräkäytössä vuoteen 1974. Jonka jälkeen tuli käyttöön valkopohjainen kilpi.

Pyörään on mahdollista saada sen alkuperäinen tai aikaisemmin käytössä ollut rekisterinumero. Mikäli se on vapaana, on kilpi tilattavissa katsastusasemalta.

 

MA-LAUSUNTO

Ota alkuperäiset kaksi MA-lausuntoa mukaan katsastukseen. Katsastushenkilö merkitsee lausuntoihin hyväksymisajan ja -paikan, oman nimensä sekä leiman. Katsastushenkilö merkitsee myös saadun uuden rekisterinumeron lausuntojen yläreunassa olevaan kohtaan, ellei jo vanha rekisterinumero ole ollut tiedossa MA-tarkastuksessa.

HUOM: Muistuta katsastushenkilöä em. toimenpiteestä!

 

Toinen alkuperäisistä MA-lausunnoista jää katsastuksen jälkeen omistajalle (paksumpi paperi) ja toisen myös katsastajan allekirjoittaman ja leimaaman MA-lausunnon toimitat Japsistarat ry:lle.

 

MA-VAKUUTUS

Jos haluat, saat MA-lausunnon perusteella pyörääsi museoajoneuvovakuutuksen. MA-vakuutus kuitenkin rajaa vuosittaisen käytön 30 vrk:si.

Mikäli se ei onnistu ennen muutoskatsastusta, sovi vakuutusyhtiön kanssa vakuutuksen muuttamisesta heti katsastuksen jälkeen.

HUOM: Vakuutushakemuksen voi tehdä katsastusasemalla.

Huomioi, ettei museoajoneuvo ole tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön

 

OMISTAJANVAIHDOS

Myydessäsi MA-moottoripyöräsi, MA-lausunto annetaan ajoneuvon mukana. MA-lausuntoon tehdään merkintä omistajanvaihdoksesta, jonka tekee MA-tarkastaja.

 

MUITA OHJEITA

MA-lausunnon taakse on painettu ohjeita, jotka on syytä huomioida allekirjoittaessasi omistajana MA-lausunnon.

On suositeltavaa ottaa MA-lausunnosta kopio ja pitää se mukana ajossa.

 

Japsistarat ry - Museoajoneuvotarkastajat

 

 

Toimialueen mukaan: Uusimaa - Pirkanmaa - Keski-Suomi - Etelä-Savo - Pohjois-Savo - Pohjois-Pohjanmaa - Lappi


 

Museoajoneuvovastaava

Museoajoneuvotarkastaja - Yamaha-merkkiyhteyshenkilö

Kari Nisula

Ylivieska

puh: 040 511 0511

yamaha (ät) japsistarat.fi tai kari.nisula (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastajat - Uusimaa

Museoajoneuvotarkastaja

Ilkka Kahila

Tuusula

puh: 050 514 8494

ilkka.kahila (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja - Jäsenrekisterivastaava

Jouni Lehti

Vantaa

puh: 040 588 6518

jouni.lehti (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Arto Liimatta

Lepsämä

puh: 040 585 3076

arto.liimatta (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Lasse Mäkelä

Klaukkala

puh: 040 554 8372

lasse.makela (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja - Vt. Puheenjohtaja - Tekniikkavastaava

Henri "Hentta" Niininen

Vantaa

puh: 040 723 1063

tekniikka (ät) japsistarat.fi tai puheenjohtaja (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Jorma Pajakari

Vantaa

puh: 050 413 2883

jorma.pajakari (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Rauno "Rade" Rasi

Vantaa

puh: 050 363 5029

rauno.rasi (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastajat - Pirkanmaa

Museoajoneuvotarkastaja

Timo Heinonen

Toijala

puh: 040 547 5559

timo.heinonen (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Tapio Kivistö

Akaa

puh: 040 777 3504

tapio.kivisto (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Kari Tuukkanen

Tampere

puh: 044 356 2856

kari.tuukkanen (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastajat - Keski-Suomi

Museoajoneuvotarkastaja

Tapio Huuhtanen
Jyväskylä
puh: 044 302 2077
tapio.huuhtanen (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Juha Ranttila
Jyväskylä
puh: 050 4088787
juha.ranttila (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Kari Kovalainen
Muurame
puh: 040 5167135
kari.kovalainen (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastajat - Etelä-Savo

Museoajoneuvotarkastaja

Ari Särkkä

Savonlinna

puh: 0500 747 611

ari.sarkka (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastajat - Pohjois-Savo

Museoajoneuvotarkastaja

Jukka Sorvali

Kuopio

puh: 044 730 2403

jukka.sorvali (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastaja

Pentti "Penna" Räsänen

Kuopio

puh: 044 282 3471

pentti.rasanen (ät) japsistarat.fi

 

Museoajoneuvotarkastajat - Pohjois-Pohjanmaa

 

Museoajoneuvotarkastaja

Juha Alila

Oulu

puh: 050 312 5825

juha.alila (ät) japsistarat.fi

 

 
 

Museoajoneuvotarkastaja

Kari Avikainen

Oulu

puh: 0400 923 739

kari.avikainen (ät) japsistarat.fi

 

 
 

Museoajoneuvotarkastaja

Ari Haapakoski

Ylivieska

puh: 0400 946 473

ari.haapakoski (ät) japsistarat.fi

 

 
 

Museoajoneuvotarkastaja

Kimmo Syrjä

puh: 0400 588 548

Ylivieska

kimmo.syrja (ät) japsistarat.fi

 

 
 

Museoajoneuvotarkastaja

Pekka Ylikerälä

puh: 0400 584 834

Pudasjärvi

pekka.ylikerala (ät) japsistarat.fi

 

 
 

Museoajoneuvotarkastaja - Lappi

 
 

Museoajoneuvotarkastaja

Tero Kivimäki

puh: 0400 261 207

Kuloharju

tero.kivimaki (ät) japsistarat.fi

 

 
     
 

 

Ladattava tiedote (.PDF): Japsistarat ry museoajoneuvotarkastukset

 

Museoajoneuvo-
tarkastusta varten täytettävät dokumentit:

 

Japsistarat ry museoajoneuvolausunto (.PDF)

 

Japsistarat ry ajoneuvokohtainen historia (.PDF)

 

Ajoneuvon haltija!

Täytä nämä dokumentit soveltuvin osin ENNEN museotarkastusta.

 

Määritelmä museoajoneuvosta

TRAFI 2011 (.PDF)

 

Ohje paperittoman ajoneuvon rekisteröinnistä

AKE 2007 (.PDF)

 

Tästä voit ladata .PDF lukuohjelman

 

 

SAHK: Vanhojen ajoneuvojen kantakortit

 

 

Japsistarat ry

MA-tarkastuslausuntojen arkisto

markku.sorvisto (ät) japsistarat.fi

 

 

 
Japsistarat ry - Yhdistyksen säännöt (.PDF) - Rekisteriseloste (.PDF)